FALCON SPORT s.r.o
986 01 Fiľakovo, Lučenská 11
IČO:  31628753, IČ DPH: SK2020461707
Tel: 0905 256 175
Ladislav SZAKÓ
konateľ spoločnosti
obchodný riaditeľ
Otváracie hodiny
szako@falconsport.sk