POTLAČ TRIČIEK
Použitá technológia:
- flexcut, rezaná a nažehlená fólia špeciálnym pneumatickým lisom pod tlakom
- direct print, priama tlač na bavlnené tričko s digitálnou technológiou
- sieťotlač, klasická sieťotlačiareňská technológia
- sublimácia, používa sa väčšinou na poliesterové tričká pod vysokým tlakom a teplotou
- transfer, natlačené motívy na papier sa prenášajú žehlením na textílie
- printflex, na špeciálnu fóliu sa natlačí motív, oreže sa a nežehlováva cez špeciálny lis